S angličtinou do zahraničia - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

S angličtinou do zahraničia

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v english for travelling ·
Tags: travelling
English for travelling            
 
 
Dnešnou témou bude cestovanie lepšie povedané frázy, ktoré by ste mohli použiť v zahraničí pri komunikácií s cudzincami.

 
Letisko – frázy, ktoré môžete použiť na letisku

 
Prepáčte, hľadám bránu č. 9.
 
Excuse me, I am looking for gate nr.9.

 
Prepáčte, hľadám informačnú prepážku.
 
Excuse me, i am looking for the information desk.

 
Kde mám ísť ?
 
Where shall I go ?

 
Kde môžem dostať vozík ?
 
Where shall I get the trolley?

 
Kde je moje sedadlo, prosím?
 
Where is my seat, please ?

 
Môžem si sadnúť v uličke, prosím ?
 
May I sit close the aisle, please ?

 
Môžem si sadnúť k oknu ?
 
May I sit close to window, please ?

 
Vitajte na palube.
 
Welcome aboard.

 
Zapnite si pásy.
 
Fasten your seatbelts.

 
Vaše sedadlo je na druhej strane lietadla.
 
Your seat is on the opposite side of the plane.

 
Ako sa môžem dostať do Londýna ?
 
How can I get to London ?


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation Anglická gramatika Obchodná angličtina Skúšky z jazyka reparát Medical Slovak Gerundium obchodná angličtina priama metóda význam slov anglické časy metódy výučby doučovanie Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions english for travelling Súdny preklad angličtina pre lekárov Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra Slovenská gramatika vetná skladba angličtina slovné spojenia Anglické frázové slovesá slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues angličtina pre obchod slovenská gramatika Vetná skladba anglické skratky teória literatúry výučba, doučovanie Metódy výučby Typy angličtiny Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta Slovak for foreigners Slovak verbs slovak for foreigners, time Anglické zámená metódy výučby, jazyky Motivácia Druhy viet Slovak nouns English grammar pohovor v angličtine anglická gramatika Anglické prídavné mená výučba, učenie sa, anketa Business English anglická výslovnosť Anglické slovesá Slovak vocabulary Doučovanie English for everyday life rečnícky štýl slovenská literatúra Slovak cases frázové slovesá gramatika English in use Slovak sentences prídavné mená Slovak slang Slovak phrases Specialized English Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue slovak for foreigners anglické opozitá Angličtina pre špecifické situácie Predminulý priebehový čas Slovak pronunciation anglická konverzácia Rody v angličtine význam slov a ich použite učenie sa maturita Anglické frázy Slovak grammar pomôcky k učeniu sa Slovak questions Spisovná slovenčina metódy, vzdelávanie, Slovak conversation
Návrat na obsah