Simple present tense - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Simple present tense

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglické časy ·
Tags: angličtinačasygramatika
Jednoduchý prítomný čas v angličtine

Angličtina má veľa časov, jeden z nich je jednoduchý prítomný čas a o tom si povieme niečo viac.

Tvorenie času

I, we, you,they work

he, she, it works

Zápor

I, you,we, they do not work

he, she, it, doesn´t work

Otázka

Do I, we. you, they work ?

Does he, she, it, work ?

Označuje dej alebo situáciu, ktorá je trvalá, nadčasová, všeobecne platná.

Water boils at 100 ´C.                         Voda sa varí pri sto stupňoch celsia.

Môže označovať dej alebo situáciu, ktorá je považovaná za trvalú.

She works in a bank.    Pracuje v banke.

Tiež označuje  dej alebo situáciu obvyklú alebo opakovanú v prítomnosti.

She goes abroad every year.           Chodí každý rok do zahraničia.

Používajú sa pri ňom  slovíčka - often, usually, sometimes, never, occasianally, on Mondays, twice a week, every week, in winter.

I often work overtime.    Často pracujem prezčas.

Ďalej ho používame v popisoch sprevádzajúcich demonštráciu alebo experiment a pri rozhlasových alebo a iných komentároch.

We make sure that the current is switched off, and then remove the cover plate.

Presvedčíme sa, že prúd je vypnutý a potom odstránime kryt.

K oživeniu rozprávania miesto minulého času.

I rush into the station, and I´ve just missed the train.  

Bežím na stanicu a vidím, že mi práve ušiel vlak.
Návrat na obsah