Slovak dialectal words - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak dialectal words

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak vocabulary ·
Tags: dialektdialectslovenčinaslovaklanguage
Slovak dialectal words

 
Dialectisms  are intentionally in the poetic style. Lexical dialectal  words belong to the lexicall stock of dialects and as such they are distinguished only in connection with a study of the standard language.

 
 
Lexical dialectal  words  proper have their standars equivalents. For example dovčúl ( doteraz), havránka ( olovrant), drobnica ( osýpky), lojtra ( rebríček), nazraň ( zrána), oblakovať ( ponevierať sa), pašmať ( hľadať, dráždiť), pobalúšiť ( pobúriť), poglibaný(pokrčený), potlkeň(tulák), rafika(palica, tyč), zdúdliť (skrčiť sa), sirky( zápalky). Lexical  dialectal words have their absolute synonyms in the standard language.

 
Ethnografical dialectical words are to be found only in certain local dialects.  They are the names of secific phenomena familiar only in some territories of the standard language. Therefore, these dialectal words cannot have their absolute synonyms in the standard language. They are names of clothes, names of parts of homes, names of various tools., etc.  For example jakľa ( a parts of a woman´s costume worn over a blouse), guba ( a coat from a thick material), hrbánik ( a kind of a pocket knife ), penál ( a penknife), príchlop ( a lean- to, linhay), pučidlo (a potato masher ), žudro ( an arched entrance to a village house).

 
 
Semantic dialectal words may be homonymous with words of the standard language. For example, oprava ( repair in the standard language, but a fence in a dialect), priemysel( industry  in the standard language and ingenuity in a dialect), sídlo(1. living place, 2. a dwelling in the standard language and a snare, a noose in a dialect), hrubý ( thick in the standard language but big in dialect).

 
Lexical – phonetic dialectal words differ from the standars  words only in their honetic features. For example, chujavica ( standard fujavica, chumelica), chrabľavý ( standard – chraľavý), kudiť sa ( standard údiť sa), hržať ( standard – erdžať).
 


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia Slovak slang Motivácia rečnícky štýl reparát Skúšky z jazyka Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá význam slov anglické opozitá Angličtina pre špecifické situácie obchodná angličtina slovenská literatúra Slovak dialogue vetná skladba slovak for foreigners slovak for foreigners, time Slovak dialogues pomôcky k učeniu sa učenie sa Slovak pronunciation Slovak verbs Anglické frázy anglická výslovnosť anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika význam slov a ich použite metódy výučby slovenská gramatika Slovak vocabulary English for everyday life anglické časy Slovak cases English in use Spisovná slovenčina slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Anglické slovesá doučovanie gramatika Slovak conversation Anglické zámená slovné spojenia Anglické frázové slovesá angličtina Anglické prídavné mená výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta Typy angličtiny Predminulý priebehový čas Slovak tenses Business English prekladateľstvo english for travelling Gerundium Nepravidelné stupňovanie prídavné mená Druhy viet Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine Slovak word formation Slovak sentences anglické skratky Vetná skladba verbs with prepositions Slovenská gramatika Slovak for foreigners priama metóda Specialized English maturita teória literatúry Súdny preklad Doučovanie Metódy výučby frázové slovesá English grammar Slovenská literatúra Slovak nouns Medical Slovak angličtina pre lekárov
Návrat na obsah