Slovak dialectal words - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak dialectal words

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak vocabulary ·
Tags: dialektdialectslovenčinaslovaklanguage
Slovak dialectal words

 
Dialectisms  are intentionally in the poetic style. Lexical dialectal  words belong to the lexicall stock of dialects and as such they are distinguished only in connection with a study of the standard language.

 
 
Lexical dialectal  words  proper have their standars equivalents. For example dovčúl ( doteraz), havránka ( olovrant), drobnica ( osýpky), lojtra ( rebríček), nazraň ( zrána), oblakovať ( ponevierať sa), pašmať ( hľadať, dráždiť), pobalúšiť ( pobúriť), poglibaný(pokrčený), potlkeň(tulák), rafika(palica, tyč), zdúdliť (skrčiť sa), sirky( zápalky). Lexical  dialectal words have their absolute synonyms in the standard language.

 
Ethnografical dialectical words are to be found only in certain local dialects.  They are the names of secific phenomena familiar only in some territories of the standard language. Therefore, these dialectal words cannot have their absolute synonyms in the standard language. They are names of clothes, names of parts of homes, names of various tools., etc.  For example jakľa ( a parts of a woman´s costume worn over a blouse), guba ( a coat from a thick material), hrbánik ( a kind of a pocket knife ), penál ( a penknife), príchlop ( a lean- to, linhay), pučidlo (a potato masher ), žudro ( an arched entrance to a village house).

 
 
Semantic dialectal words may be homonymous with words of the standard language. For example, oprava ( repair in the standard language, but a fence in a dialect), priemysel( industry  in the standard language and ingenuity in a dialect), sídlo(1. living place, 2. a dwelling in the standard language and a snare, a noose in a dialect), hrubý ( thick in the standard language but big in dialect).

 
Lexical – phonetic dialectal words differ from the standars  words only in their honetic features. For example, chujavica ( standard fujavica, chumelica), chrabľavý ( standard – chraľavý), kudiť sa ( standard údiť sa), hržať ( standard – erdžať).
 


Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko English grammar Slovak dialogue Vetná skladba význam slov a ich použite Súdny preklad Predminulý priebehový čas Motivácia anglické opozitá anglické časy Business English Slovak sentences priama metóda Anglické prídavné mená maturita rečnícky štýl učenie sa Slovak cases Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá prekladateľstvo anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá reparát Slovenský jazyk frázové slovesá gramatika Slovenská literatúra anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu English for everyday life Anglické frázy Typy angličtiny Medical Slovak slohové útvary Slovak vocabulary Slovak grammar Gerundium Doučovanie anglické skratky slovné spojenia Anglická gramatika prídavné mená metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Metódy výučby Jednoduchá veta Slovak questions výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod Specialized English English in use výučba, doučovanie Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Anglické zámená význam slov Slovak dialogues teória literatúry english for travelling obchodná angličtina vetná skladba metódy výučby anglická výslovnosť Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia Slovak nouns slovak for foreigners Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie angličtina Anglické slovesá Druhy viet Slovak conversation verbs with prepositions slovak for foreigners, time slovenská literatúra metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah