Slovak phrases for every day - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak phrases for every day

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak phrases ·
Tags: slovakphrasessentence
Slovak for everyday use

In this article I wrote some Slovak sentences that you can use in everyday life. Then try to use them in your everyday life.

Rád ťa spoznávam.

Nice to meet you.

Ako sa voláš ?

What´s your name ?

Volám sa Lucia.

My name is Lucia.

A ty ?

What about you ?

Odkiaľ si?

Where do you come from ?

Som zo Slovenska.

I am from Slovakia.

Koľko máš rokov ?

How old are you ?

Mám dvadsať rokov.

I am twenty.

Ako dlho tu už žiješ ?

How long  have you lived here ?

Žijem tu už desať rokov.

I have already lived here for ten years.

Kde si teraz ?

Where are you now ?

Teraz som doma.

I am at home now.

Si hladný ?

Are you hungry ?

Radi by sme si objednali.

We would like to order.

Dáme si rybu a zemiaky

We will have fish and potatoes.

Nech sa páči.

Here you are.

Ďakujem.

Thank you.

Niet za čo.

You are welcome.

Dáte si niečo na pitie ?

Would you like something to drink ?

Áno, prosím.

Yes, please.

Jednu kávu, jedno pivo a tri čaje.

One coffee, one beer and three cups of tea, please.

Rád by som zaplatil.

I would like to pay.

Účet, prosím.

Bill, please.

Dovidenia !

Good bye !

Zbohom !

Bye - bye !

Vstúpte !

Come in !

Poď sem.

Come here.


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners Slovenská gramatika Slovak vocabulary doučovanie gramatika obchodná angličtina Slovak grammar slovak for foreigners, time Slovak questions priama metóda slohové útvary reparát pomôcky k učeniu sa verbs with prepositions Slovak sentences metódy výučby Slovak phrases Business English výučba, učenie sa, anketa Spisovná slovenčina Angličtina pre každú situáciu anglické časy Slovak tenses Súdny preklad Metódy výučby Anglické frazálne slovesá Anglické slovesá Slovak word formation angličtina Gerundium Slovak dialogue vetná skladba anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Slovak slang prídavné mená pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená rečnícky štýl Motivácia anglické skratky Slovak dialogues Specialized English učenie sa Druhy viet slovenská gramatika Slovak cases Anglické frázy Typy angličtiny slovak for foreigners English in use maturita Angličtina pre špecifické situácie English grammar metódy, vzdelávanie, Slovak conversation Anglická gramatika Anglické frázové slovesá Slovak verbs Slovak pronunciation frázové slovesá význam slov English for everyday life Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie angličtina pre obchod Doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť Slovak nouns prekladateľstvo anglická gramatika anglické opozitá teória literatúry Skúšky z jazyka Medical Slovak slovenská literatúra english for travelling výučba, doučovanie Vetná skladba slovné spojenia Slovenská literatúra význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená Obchodná angličtina Slovenský jazyk
Návrat na obsah