Slovak phrases for every day - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak phrases for every day

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak phrases ·
Tags: slovakphrasessentence
Slovak for everyday use

In this article I wrote some Slovak sentences that you can use in everyday life. Then try to use them in your everyday life.

Rád ťa spoznávam.

Nice to meet you.

Ako sa voláš ?

What´s your name ?

Volám sa Lucia.

My name is Lucia.

A ty ?

What about you ?

Odkiaľ si?

Where do you come from ?

Som zo Slovenska.

I am from Slovakia.

Koľko máš rokov ?

How old are you ?

Mám dvadsať rokov.

I am twenty.

Ako dlho tu už žiješ ?

How long  have you lived here ?

Žijem tu už desať rokov.

I have already lived here for ten years.

Kde si teraz ?

Where are you now ?

Teraz som doma.

I am at home now.

Si hladný ?

Are you hungry ?

Radi by sme si objednali.

We would like to order.

Dáme si rybu a zemiaky

We will have fish and potatoes.

Nech sa páči.

Here you are.

Ďakujem.

Thank you.

Niet za čo.

You are welcome.

Dáte si niečo na pitie ?

Would you like something to drink ?

Áno, prosím.

Yes, please.

Jednu kávu, jedno pivo a tri čaje.

One coffee, one beer and three cups of tea, please.

Rád by som zaplatil.

I would like to pay.

Účet, prosím.

Bill, please.

Dovidenia !

Good bye !

Zbohom !

Bye - bye !

Vstúpte !

Come in !

Poď sem.

Come here.


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Slovak tenses metódy výučby Slovak negation Slovak for foreigners slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Slovak nouns Slovak vocabulary Typy angličtiny anglické opozitá Súdny preklad Gerundium priama metóda obchodná angličtina anglická konverzácia Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia anglická gramatika Slovak phrases Anglická gramatika Slovak sentences Slovak slang anglické časy slovak for foreigners, time pomôcky k učeniu sa prekladateľstvo Business English Vetná skladba doučovanie reparát teória literatúry Spisovná slovenčina prídavné mená slovenská literatúra Slovak dialogue English in use Slovak pronunciation anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá angličtina Slovak conversation maturita metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk Slovak grammar Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, Medical Slovak English for everyday life učenie sa význam slov vetná skladba slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Slovenská gramatika Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu Druhy viet angličtina pre lekárov verbs with prepositions angličtina pre obchod Anglické prídavné mená Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine Anglické slovesá Anglické frázy Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá english for travelling slovenské nárečia, slovensko Slovak questions Motivácia tipy ako sa učiť jazyk Specialized English Slovak word formation Angličtina pre špecifické situácie Predminulý priebehový čas rečnícky štýl Rody v angličtine Slovak verbs Slovak dialogues anglické skratky Obchodná angličtina Doučovanie frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta význam slov a ich použite gramatika English grammar slohové útvary Slovak cases
Návrat na obsah