Slovak phrases for you - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak phrases for you

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak phrases ·
Tags: Slovakphraseslanguaage
Phrases you can use in Slovakia

If you want to speak Slovak in real situations then these phrases can help you in many situation in your life, so read it and use it.

Páči sa mi slovenský jazyk.

I like the Slovak language.

Rád sa bicyklujem.

I am fond of riding a bike.

Aký je tvoj názor ?

What is your opinion ?

Aké prekvapenie !

What a surprise !

Aká škoda !

What a pity !

Pomýlil som sa.

I made a mistake.

Veľmi ti to pristane.

It suits you very well.

Šťastnú cestu.

Have a nice trip.

Kde si sa narodil ?

Where were you born ?

Vyzleč sa.

Take it off.

Obleč sa.

Get dressed.

Rozmyslel som si to.

I changed my mind.

Urobte si pohodlie.

Make yourself comfortable.

Nesťažujem sa.

I don´t complain.

Pozor !

Attention !

Môžem platiť kreditnou kartou ?

Can I pay with the credit card ?

Poďme oslavovať.

Let´s celebrate.

Choď spať !

Go to bed !

Zvoní ti telefón.

Your phone is ringing.Návrat na obsah