Slovak sentences - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak sentences

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak sentences ·
Tags: slovaksentencetype
Types of Slovak sentences


 
We distinguish these types of sentences : declarative, interogative, imperative.

 
 
Declarative sentences are the basic and the most frequent. They occus in all styles. For

example.Ukázal mi cestu. Dnes celý deň prší. Zajtra odcestujem do Prahy.


 
Interrogative sentences. In Slovak  questions are not formed with the aid of an auiliary, as in

English(do, does, did). In wh-questions interrogative pronouns are used(kto, čo, ako, kedy, kde,

..), as it is also in English. In yes/no questions the „leading“ word stands at the beginning of the

sentence. If such a word is inside the sentence is emphasized. The wh- questions: Kto ma volal? Kde

si bola ? Prečo si neprišiel ?. the yes/no questions: Písal si už matke ? Pozerala si včera televíziu?

Nekúpil si desiatu ? Môj článok si čítal ?


 
Imperative snetences. They can be found in dialogues, inrhetorical utterances and in poetic style.

The verb in the imperative mood need not to be used here: Pridať pary ! Chlapci, sem sa !


 
Exclamatory sentences. Any sentence may become emotional expressing joy, grief, astonishment,

etc., and thus turn into an exclamatory sentence, this trnasition wil be marked only by intonation :A čo

len je ten vody ! Kdeže si bol ! Zmiznúť!


Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Anglické slovesá English in use slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu angličtina Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine anglické časy slovenská gramatika Anglické zámená verbs with prepositions maturita slovné spojenia Typy angličtiny Medical Slovak prídavné mená Súdny preklad Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená anglické skratky metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue angličtina pre obchod Slovenský jazyk Slovak cases obchodná angličtina Gerundium vetná skladba frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Doučovanie anglická gramatika slovak for foreigners, time Slovak grammar reparát English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk slohové útvary Slovak questions význam slov a ich použite metódy výučby anglické opozitá Slovak dialogues Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka English grammar Anglická gramatika Slovak conversation rečnícky štýl význam slov Vetná skladba učenie sa anglická výslovnosť slovenská literatúra výučba, doučovanie gramatika priama metóda Druhy viet Slovak tenses Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta Specialized English doučovanie Slovenská literatúra english for travelling Slovak nouns Anglické frázové slovesá Slovak sentences teória literatúry anglická konverzácia angličtina pre lekárov prekladateľstvo Business English
Návrat na obsah