Slovak sentences - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak sentences

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak sentences ·
Tags: slovaksentencetype
Types of Slovak sentences


 
We distinguish these types of sentences : declarative, interogative, imperative.

 
 
Declarative sentences are the basic and the most frequent. They occus in all styles. For

example.Ukázal mi cestu. Dnes celý deň prší. Zajtra odcestujem do Prahy.


 
Interrogative sentences. In Slovak  questions are not formed with the aid of an auiliary, as in

English(do, does, did). In wh-questions interrogative pronouns are used(kto, čo, ako, kedy, kde,

..), as it is also in English. In yes/no questions the „leading“ word stands at the beginning of the

sentence. If such a word is inside the sentence is emphasized. The wh- questions: Kto ma volal? Kde

si bola ? Prečo si neprišiel ?. the yes/no questions: Písal si už matke ? Pozerala si včera televíziu?

Nekúpil si desiatu ? Môj článok si čítal ?


 
Imperative snetences. They can be found in dialogues, inrhetorical utterances and in poetic style.

The verb in the imperative mood need not to be used here: Pridať pary ! Chlapci, sem sa !


 
Exclamatory sentences. Any sentence may become emotional expressing joy, grief, astonishment,

etc., and thus turn into an exclamatory sentence, this trnasition wil be marked only by intonation :A čo

len je ten vody ! Kdeže si bol ! Zmiznúť!


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners slohové útvary Anglická gramatika rečnícky štýl Slovak dialogues Slovak questions slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia maturita Slovak conversation Slovenská literatúra Typy angličtiny doučovanie Slovak dialogue anglická konverzácia priama metóda English in use výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns prídavné mená Anglické frázy Specialized English english for travelling výučba, doučovanie teória literatúry angličtina pre obchod anglické skratky Jednoduchá veta anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses vetná skladba metódy výučby, jazyky význam slov význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá Medical Slovak tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko Slovak cases gramatika anglické opozitá Doučovanie angličtina English for everyday life verbs with prepositions Slovak sentences reparát English grammar Vetná skladba frázové slovesá slovak for foreigners, time učenie sa Anglické frazálne slovesá anglická gramatika slovenská gramatika Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad pohovor v angličtine anglické časy Anglické zámená Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas Slovak grammar angličtina pre lekárov Slovenský jazyk Gerundium Druhy viet slovné spojenia metódy výučby obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu Business English Skúšky z jazyka
Návrat na obsah