Slovak sentences - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak sentences

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak sentences ·
Tags: slovaksentencetype
Types of Slovak sentences


 
We distinguish these types of sentences : declarative, interogative, imperative.

 
 
Declarative sentences are the basic and the most frequent. They occus in all styles. For

example.Ukázal mi cestu. Dnes celý deň prší. Zajtra odcestujem do Prahy.


 
Interrogative sentences. In Slovak  questions are not formed with the aid of an auiliary, as in

English(do, does, did). In wh-questions interrogative pronouns are used(kto, čo, ako, kedy, kde,

..), as it is also in English. In yes/no questions the „leading“ word stands at the beginning of the

sentence. If such a word is inside the sentence is emphasized. The wh- questions: Kto ma volal? Kde

si bola ? Prečo si neprišiel ?. the yes/no questions: Písal si už matke ? Pozerala si včera televíziu?

Nekúpil si desiatu ? Môj článok si čítal ?


 
Imperative snetences. They can be found in dialogues, inrhetorical utterances and in poetic style.

The verb in the imperative mood need not to be used here: Pridať pary ! Chlapci, sem sa !


 
Exclamatory sentences. Any sentence may become emotional expressing joy, grief, astonishment,

etc., and thus turn into an exclamatory sentence, this trnasition wil be marked only by intonation :A čo

len je ten vody ! Kdeže si bol ! Zmiznúť!


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak slang Slovak grammar Skúšky z jazyka Typy angličtiny Specialized English Anglické zámená english for travelling slovak for foreigners Doučovanie Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické slovesá English grammar Slovak questions metódy výučby, jazyky Slovak word formation Slovak conversation angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika frázové slovesá význam slov a ich použite Slovenská gramatika význam slov Nepravidelné stupňovanie metódy výučby Anglické frázové slovesá Medical Slovak vetná skladba gramatika Spisovná slovenčina Druhy viet slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu angličtina Slovak tenses Predminulý priebehový čas Metódy výučby Slovenský jazyk Motivácia rečnícky štýl učenie sa reparát Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená Slovak sentences anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie Anglická gramatika Slovak for foreigners anglické skratky anglická konverzácia English in use Slovak dialogues verbs with prepositions pohovor v angličtine Slovak cases Vetná skladba doučovanie slovak for foreigners, time slohové útvary maturita Anglické frazálne slovesá anglická gramatika prídavné mená Anglické frázy priama metóda angličtina pre lekárov Gerundium anglické časy Slovenská literatúra anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Business English Slovak verbs slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns Jednoduchá veta English for everyday life Slovak dialogue anglická výslovnosť Slovak vocabulary Angličtina pre špecifické situácie prekladateľstvo obchodná angličtina slovenská literatúra
Návrat na obsah