Slovak slang - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak slang

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak slang ·
Tags: Slovakforeignerseducationteaching
Slang words in Slovak language


Hello everybody in this article I will show you some Slovak slang words and you will also know what they mean. So let´s get started.


čavargovať  - túlať sa -  to wander

brzda - tekutina na zapíjanie alkoholu - the drink drank afer alcohol

pupuš - teloš, gay-  gay

pindať - frflať, hundrať-  to grumble

poliš - policajt- policeman

slopať - nadmerne piť-  to drink too much

šukať - milovať sa-    to make love

tlačenka  - veľa ľudí- many people in one place

šťať - cikať- to do wee wee

haluz - niečo strelené- something crazy

cverna -niť- thread(in needle)

čaja - frajerka, priateľka- girfriend

čekni -skontroluj-  to check

fuška - práca popri hlavnej- the sob beside the main work

kozy - prsia- woman breasts

učka - učiteľka- women teacher

liter -tisíc- thousand

ahojky - ahoj- Hi!

auťák - auto- car

absťák -nedostatok alkoholu-  if you are addicted to something and you do not get it

bezďák - bezdomovec- homeless

fasa -super, úžasne- super, perfectly

fáro - drahé auto- expensive car

foťák -fotoaparát- camera

husté - veľmi dobré - something cool

dostať kopačky - rozísť sa- to brake up

opica -stav ráno po opilosti- hangover

sajrajt - niečo smradľavé, nechutné - something dirty, disgustingMesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners anglická konverzácia Typy angličtiny anglické opozitá maturita Anglické slovesá Motivácia Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá význam slov učenie sa English in use English grammar metódy výučby, jazyky prekladateľstvo Specialized English Gerundium Nepravidelné stupňovanie Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa Slovak pronunciation anglické skratky priama metóda slovenská gramatika reparát pohovor v angličtine Anglické prídavné mená obchodná angličtina pomôcky k učeniu sa anglické časy Jednoduchá veta anglická výslovnosť Anglická gramatika Metódy výučby Anglické frázy slovak for foreigners Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas vetná skladba Medical Slovak Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue Slovak negation Slovak conversation metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl metódy výučby Slovak verbs Slovak nouns english for travelling doučovanie Súdny preklad verbs with prepositions gramatika Business English prídavné mená Vetná skladba Slovak slang Slovenský jazyk angličtina Spisovná slovenčina Doučovanie Slovak word formation Slovak tenses Slovak questions Angličtina pre špecifické situácie anglická gramatika frázové slovesá Slovak dialogues Slovak vocabulary angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá slohové útvary Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life význam slov a ich použite Rody v angličtine Slovak phrases angličtina pre obchod slovak for foreigners, time výučba, doučovanie slovenská literatúra Anglické zámená Obchodná angličtina teória literatúry slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar
Návrat na obsah