Slovak verbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak verbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakgrammarverbs
Do you know Slovak verbs ?

In this article I will show you some Slovak verbs and you can see that exist groups of verbs which has the same conjugation.

A - verbs (čítať, počúvať, hrať)

čítať             ja čítam                             my čítame

                   ty čítaš                              vy čítate

                  on, ona, ono číta              oni, ony čítajú     

I - verbs (robiť, hovoriť, spať, sedieť )


hovoriť        ja hovorím                     my hovoríme

                  ty hovoríš                      vy hovoríte

                 on, ona, ono hovorí       oni hovoria

E - verbs (písať, piť, žiť, umyť)

písať         ja píšem                        my píšeme

                ty píšeš                         vy píšete

                on, ona, ono  píše        oni, ony píšu  

Irregular verbs (byť, jesť, ísť)

byť             ja som                        my sme

                 ty si                            vy ste

                 on, ona, ono je           oni, ony sú

Reflexive verbs(učiť sa, pýtať sa)

učiť sa      ja sa učím                   my sa učíme

                ty sa učíš                    vy sa učíte

                on, ona, ono sa učí     oni, ony sa učia

Verbs also have negation, so let´s have a look at them.

negative forms - prefix ne

                           ja nečítam                        my nečítame

                           ty nečítaš                        vy nečítate

                           on, ona, ona nečíta        oni, ony nečítajú     

Irregular verb          nebyť

                               ja nie som                      my nie sme

                              ty nie si                           vy nie ste

                              on, ona, ono nie je        oni, ony nie sú        
            

 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary Skúšky z jazyka učenie sa slovenská gramatika Anglické zámená Slovenský jazyk Súdny preklad doučovanie slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie význam slov a ich použite English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre lekárov Slovak grammar Slovak cases Vetná skladba teória literatúry angličtina pre obchod Anglické frázové slovesá reparát Slovak conversation Druhy viet Specialized English Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu anglické časy Angličtina pre špecifické situácie pohovor v angličtine Metódy výučby Slovak slang Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie Slovak word formation anglická konverzácia Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak Spisovná slovenčina pomôcky k učeniu sa English in use anglická gramatika prídavné mená Gerundium Slovak for foreigners Business English metódy výučby metódy, vzdelávanie, Doučovanie slovenská literatúra Slovak verbs anglická výslovnosť Jednoduchá veta prekladateľstvo Anglické prídavné mená Motivácia Slovak phrases Predminulý priebehový čas gramatika priama metóda slovak for foreigners Anglické frázy rečnícky štýl metódy výučby, jazyky maturita slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues význam slov Anglické slovesá Slovak tenses Obchodná angličtina anglické skratky obchodná angličtina english for travelling frázové slovesá Anglická gramatika Slovak dialogue Slovenská literatúra anglické opozitá Slovak nouns Slovak pronunciation slovné spojenia slovak for foreigners, time vetná skladba English grammar Anglické frazálne slovesá angličtina Slovak questions
Návrat na obsah