Slovná zásoba zo súdneho prekladu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovná zásoba zo súdneho prekladu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Súdny preklad ·
Tags: prekladangličtinaslovenčinasúd
Slovná zásoba v súdnom preklade

 
V tomto článku si prejdeme zopár termínov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súdnom preklade, bude to vždy anglický výraz, jeho definícia v angličtina a potom slovenský preklad.


 
Adjourn – defer or postpone a court event on another day.

 
Odročiť

 
Affifativ – a formal statement, sworn on oath to be true by the person making it.

 
Prísažné/ čestné vyhlásenie

 
Applicant – the  person who applies to a court for orders.

 
Navrhovateľ, žiadateľ

 
Battery – any willful or awfull use of force or violence upon the person of another.

 
Zbitie, fyzické násilie

 
Court hearing – the date and time when a case is scheduled to come before the court.
 
Pojednávanie

 
Cross – petition  – this is when the Respondent argues different drounds for the divorce from the Petitioner.

 
Protinávrh

 
Due process – the regular way that the law is administered through the courts.

 
Riadny súdny proces

 
Filing – the procedure of lodging a document at a family law registry for placing on the court file.

 
Podanie

 
Nullity – the legal invalidation of a marriage.

 
Neplatnosť

 
Proof – evidence that tends to establish the existence or truth of a fact at issue in a case.

 
Dôkaz

 
Testimony – evidence presented orally by witnesses during trials, before grand juries, or durng administrative proceedings.

 
Svedectvo
 Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad Motivácia English grammar Typy angličtiny Metódy výučby Anglické frazálne slovesá gramatika Business English slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar obchodná angličtina Gerundium metódy, vzdelávanie, význam slov Slovak word formation rečnícky štýl Slovak pronunciation anglické opozitá učenie sa frázové slovesá Jednoduchá veta English for everyday life anglické časy anglické skratky Anglická gramatika verbs with prepositions Vetná skladba Slovenská literatúra anglická konverzácia slovenská gramatika English in use reparát Spisovná slovenčina Anglické frázové slovesá Slovak vocabulary slovné spojenia prekladateľstvo Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre obchod Slovak sentences anglická gramatika Rody v angličtine metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu english for travelling Obchodná angličtina Slovak phrases angličtina slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázy Predminulý priebehový čas Anglické zámená Slovak conversation slovak for foreigners, time význam slov a ich použite doučovanie Slovak dialogues angličtina pre lekárov Slovak cases pohovor v angličtine Slovak dialogue Doučovanie Anglické prídavné mená priama metóda teória literatúry Slovenská gramatika anglická výslovnosť maturita výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa pomôcky k učeniu sa Druhy viet Slovak questions metódy výučby Slovenský jazyk Specialized English Slovak verbs Medical Slovak slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Slovak slang slohové útvary Slovak nouns
Návrat na obsah