Správne po slovensky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Správne po slovensky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Spisovná slovenčina ·
Tags: slovenskyspisovneslovenčina
Hovoríme spisovne po slovensky ?


V tomto článku sa pozrieme na niektoré slová, ktoré možno používame ale nemusíme ich používať správne alebo ich skloňovanie nám nemusí byť vždy známe.


bačovka

Toto slovo samo o sebe znie veľmi zvláštne, tak poďme si vysvetliť čo znamená.

Prácu na salaši vedie bača. No v posledných rokoch starosti  okolo oviec prevzali kde-tu ženy. Vznikla otázka ako nazvať ženu, ktorá sa stará o ovce a o skupinu valachov. Spýtali sme sa priamo na salaši, a tam sme sa dozvedeli, že ženu, ktorá sa stará o ovce by sme mali nazývať bačovka. Slovo bačovka znamená v hovorovom štýle bačova žena a miestami sa ním pomenúva vykonávanie bačovskej funkcie ženou alebo bačovský obvod.


Baník alebo haviar ?


Slovo baník označuje zamestnanca baní, pracujúceho pod zemou, ale i každého zamestnaca baní, kým haviar  je kvalifikovaný a školený zamestnanec pracujúci pri dobývaní úžitkového nerastu.


cibriť

Význam tohto slova je zlepšovať, uhládzať zo všetkých stránok, cibriť možno správanie, vkus alebo reč.


Črepník, kvetník alebo kvietnik ?

Uvedené podstatné mená a ďalšie: kvetináč, črep, čriepnik sú synonymné teda rovnoznačné výrazy. ktorými sa pomenúva hlinená nádoba na pestovanie kvetov, a sú všetky správne, rozdiel medzi nimi je len v tom, že ich vznik má odchodnú vecnú oporu.


debnenie

Okrem tohto slovesa poznáme aj slovesa šalovať a odstatné meno šalovanie, sú síce veľmi bežné avšak nie sú spisovné. V spisovnom jazyku máme dobre utvorené slová debniť, debnenie, debnič, oddebniť.


dojáreň

Dôležitým miestom  pri obsluhe dobytka je miestnosť, kde sa doja kravy. Názov tohto miesta nie je ťažké vytvoriť. Ak vychádzame zo slovesa dojiť a použijeme bežnú slovotvornú príponu, ktorou sa tvoria názvy miest, teda -áreň, teda nám vznikne slovo dojáreň.


dres alebo drez

Obidve slová sú prevzaté. Dres pochádza z angličtiny a pomenúva sa ním úbr športovca, najčastejšie vrchnú časť.

Zatiaľ čo drez sme prevzali z češtiny a voláme ním spravu na umývanie riadu.


Čiperný, kedy toto slovo použiť ?

S týmto prídavným menom sa stretávame niekedy v dennej tlači a to najmä v športových rubrikách, kultivovaní a pozornejší autori  však toto slovo neoužívajú. Používame skôr slová, bystrý, vrtký, šikovný, obratný, rezký.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners doučovanie prekladateľstvo Druhy viet Anglické slovesá Slovak vocabulary english for travelling Metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie učenie sa anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny Slovenský jazyk Doučovanie Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta Medical Slovak anglické opozitá anglické časy Slovak questions English in use Slovak sentences reparát Skúšky z jazyka Slovak dialogues Business English vetná skladba metódy výučby Gerundium Slovak slang Angličtina pre každú situáciu pomôcky k učeniu sa tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko anglické skratky anglická výslovnosť Súdny preklad obchodná angličtina maturita Anglické frázy význam slov prídavné mená Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie Slovenská literatúra slovenská gramatika Motivácia frázové slovesá angličtina pre lekárov rečnícky štýl Slovak word formation význam slov a ich použite Vetná skladba anglická gramatika English for everyday life Slovak verbs Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak phrases slovné spojenia metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod Anglické zámená Slovak nouns Slovak dialogue slovak for foreigners Spisovná slovenčina Specialized English slovenská literatúra Obchodná angličtina Slovak tenses Slovak cases angličtina priama metóda Anglická gramatika teória literatúry Nepravidelné stupňovanie Slovak conversation pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia English grammar slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená výučba, učenie sa, anketa gramatika slohové útvary verbs with prepositions Slovak pronunciation
Návrat na obsah