časy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte budúci priebehový čas ?
Filip Šuman -Burdej | 2/1/2019
Vysvetlenie predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo angličtina pre obchod Anglické frázy Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Gerundium Súdny preklad Business English anglická výslovnosť frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta slovné spojenia Slovak verbs význam slov a ich použite slovenská literatúra Motivácia Anglické slovesá Slovak questions Slovak word formation Specialized English tipy ako sa učiť jazyk Slovak slang English for everyday life metódy výučby, jazyky slohové útvary Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá anglická gramatika slovenská gramatika Spisovná slovenčina metódy výučby reparát učenie sa Slovak for foreigners pohovor v angličtine Slovak sentences Slovak dialogues rečnícky štýl priama metóda metódy, vzdelávanie, Slovak tenses slovak for foreigners vetná skladba English grammar Druhy viet Slovenská literatúra gramatika Slovak cases anglické opozitá Angličtina pre špecifické situácie Metódy výučby verbs with prepositions Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns English in use Slovak grammar Anglické prídavné mená angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie výučba, doučovanie Slovenská gramatika význam slov anglická konverzácia anglické časy Medical Slovak Slovenský jazyk english for travelling anglické skratky Slovak conversation Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko Anglická gramatika angličtina doučovanie obchodná angličtina Vetná skladba slovak for foreigners, time Skúšky z jazyka Anglické zámená Typy angličtiny prídavné mená
Návrat na obsah