časy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte budúci priebehový čas ?
Filip Šuman -Burdej | 2/1/2019
Vysvetlenie predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
gramatika English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia doučovanie teória literatúry Slovenská gramatika Anglické zámená Medical Slovak Slovak sentences metódy výučby, jazyky priama metóda slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie obchodná angličtina Slovak for foreigners Typy angličtiny Slovak nouns pohovor v angličtine Slovak dialogues anglická gramatika vetná skladba angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk Business English Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby Slovenská literatúra Gerundium slovak for foreigners, time Slovak grammar Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, Slovak tenses anglické časy prídavné mená Anglická gramatika význam slov a ich použite prekladateľstvo slovenská gramatika angličtina pre lekárov Slovak vocabulary slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické slovesá Jednoduchá veta slovak for foreigners maturita rečnícky štýl angličtina Slovenský jazyk anglické opozitá Slovak cases Nepravidelné stupňovanie Slovak questions Druhy viet Vetná skladba Slovak dialogue verbs with prepositions Anglické prídavné mená reparát Anglické frazálne slovesá Specialized English význam slov Súdny preklad english for travelling anglická výslovnosť učenie sa Anglické frázy English grammar anglické skratky English in use výučba, doučovanie slovenská literatúra frázové slovesá Slovak conversation metódy výučby Skúšky z jazyka
Návrat na obsah