slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Phrases you can use in daily life
Filip Šuman -Burdej | 30/7/2020
How to pronounce Slovak letters ?
Filip Šuman -Burdej | 21/6/2020
Groups of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 15/5/2020
Example of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 30/3/2020
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie anglické časy Anglické frázové slovesá učenie sa Slovak pronunciation Anglické zámená Slovak verbs Slovak sentences Slovak for foreigners, comparison of adjectives obchodná angličtina slohové útvary teória literatúry Business English Specialized English prídavné mená Slovak dialogues Slovak questions Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa gramatika slovenská gramatika slovenská literatúra English in use Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá anglické opozitá Slovak word formation Slovak grammar Spisovná slovenčina Vetná skladba Slovak conversation Slovak nouns metódy, vzdelávanie, frázové slovesá Slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa Slovenský jazyk Slovak for foreigners priama metóda Typy angličtiny metódy výučby angličtina pre obchod Druhy viet angličtina anglická výslovnosť Doučovanie vetná skladba Motivácia Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov Súdny preklad reparát maturita Slovak vocabulary Medical Slovak rečnícky štýl význam slov a ich použite Jednoduchá veta anglické skratky slovné spojenia verbs with prepositions English grammar Obchodná angličtina English for everyday life Anglická gramatika slovak for foreigners, time anglická konverzácia metódy výučby, jazyky Slovak phrases Slovak cases Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu Angličtina pre špecifické situácie Anglické slovesá Slovak slang slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo anglická gramatika Slovak tenses Predminulý priebehový čas english for travelling význam slov pohovor v angličtine Skúšky z jazyka Anglické prídavné mená Gerundium anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby Rody v angličtine Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners
Návrat na obsah