Učenie sa médiami - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Učenie sa médiami

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v pomôcky k učeniu sa ·
Tags: angličtinajazykyučenievýučba
Ako vám pomôžu médiá pri učení sa jazykov ?


Učenie sa jazyka nie je len už o knihe, môžete už použiť aj rôzne typy médií. Pozrime sa teda na ne.


Dvd


Na dvd môžete pozerať filmy v pôvodnom znení s titulkami, Výhodou tejto metódy je že si môžete vyočuť film a ak si dáte titulky tak  sa naučíte aj nové frázy a slovíčka a ešte sa vám jazyk  hlboko vryje do hlavy.


Youtube videá


Na youtube môžete nájsť mnoho vzdelávacích videí, a to aj prekladom do slovenčiny, či už s titulkami alebo vám povedia po povedaní v pôvodnom jazyku ešte aj frázy a slovíčka v slovenčine.


Výučbové cd alebo mp3


Ku knihám ale aj samostatne sa dajú zohnať rôzne cd alebo mp3 a iné formáty, kde nájdete zvukové zázmany, či už s knihou alebo bez nej. Naučíte sa tak čo hlavne prízvuk a srávnu výšlovnosť slov a fráz.


Televízia a rozhlas


V televízií môžete nájsť filmy v pôvodnom znení s titulkami ale aj programy, ktoré sú v danom jazyku, ktorý sa chcete učiť.

V rozhlase sú zas pesničky v danom jazyku a ak nájdete aj zahraničné stanice, tak môžete počúvať aj to a snažiť sa porozumieť čo hovoria.


Videá na rôznych platformách


Na interenete nájdete rôzne stránky, kde nájdete videá a rozhovory v danom jazyku ako napríklad netflix a určite nájdete aj iné, sú tam filmy, ktoré vás môžu baviť a ak si ich nájdete aj v jazyku v ktorom sa chcete učiť tak je to jednoducho perfektné.


Určite existuje ešte viac spôsobov ako použiť médiá ale myslím, že na začiatok vášho štúdia vám to bude stačiť.


Do učenia priatelia....Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation význam slov prídavné mená Anglické frázové slovesá Slovak grammar Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra slovenská gramatika English for everyday life anglická výslovnosť english for travelling Slovak verbs Slovak tenses Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners metódy výučby Slovak dialogue Doučovanie Slovak sentences učenie sa angličtina Spisovná slovenčina vetná skladba Slovak slang anglická gramatika obchodná angličtina Predminulý priebehový čas Druhy viet English in use Anglické frazálne slovesá Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika English grammar Obchodná angličtina slovak for foreigners Anglické zámená Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá slovné spojenia Slovak phrases frázové slovesá Slovenský jazyk Slovak pronunciation anglické časy Specialized English angličtina pre obchod gramatika Súdny preklad Slovak cases priama metóda teória literatúry Business English Typy angličtiny Slovak conversation doučovanie Slovak dialogues anglické skratky Anglické prídavné mená slohové útvary metódy výučby, jazyky prekladateľstvo Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Slovenská gramatika výučba, doučovanie pohovor v angličtine Medical Slovak Slovak vocabulary angličtina pre lekárov Slovak questions slovenská literatúra maturita Motivácia reparát tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia Anglické frázy Gerundium rečnícky štýl výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns verbs with prepositions Metódy výučby pomôcky k učeniu sa význam slov a ich použite Jednoduchá veta
Návrat na obsah