Úspech na maturite - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Úspech na maturite

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v maturita ·
Tags: skúšky
Ako sa pripraviť na maturitu ?

Maturita nie je jednoduchá skúška a preto by ste si mali nechať dosť času na to aby ste to všetko stihli
teda učte sa každý deň a nie len týždeň pred maturitou.

Rozdeľte si učivo na menšie celky, nebude sa vám potom zdať, teda ak jeden celok preberiete, že
toho nie je až tak veľa.

Nájdite si literatúru, z ktorej sa budete učiť však, pretože hľadať veci na poslednú chvíľu, nie je ten
najlepší spôsob ako sa učiť a hlavne vás to dostane do stresu.

Využite všetky zdroje, okrem kníh či učebníc je tu aj internet, ktorý vám môže veľmi dobre pomôcť pri
hľadaní toho, čo ste v knihách nenašli.

Pri učení sa použite myšlienkové mapy, tiež si môžete urobiť svoje poznámky, z toho, čo sa učíte,
prípadne si urobte aj ťahák.

Nechajte sa preskúšať niekým, môže to byť niekto z rodiny alebo spolužiak, či kamarát.

Použite úplne každý možný spôsob učenia sa, ktorý poznáte, nikdy neviete, čo vám najviac pomôže.

Nehovorte o tom, čo sa máte učiť ale učte sa to, pretože veľa študentov len rozpráva o tom čo sa
musia učiť namiesto toho aby sa reálne učili a tým strácajú veľa času.

Vytvorte si pohodu pri učení sa, u každého to znamená niečo iné, takže moja rada znie neučte sa
v strese.

Ak niečo neviete tak sa poraďte so spolužiakmi, prípadne aj s učiteľom, nehanbite sa za to, že niečo
neviete, nikto predsa nevie úplne všetko.

Využite knižnice, ak neviete čo kde hľadať, sú tam pracovníci, ktorí tam nájdu to čo potrebujete za
vás.

Diskutujte so spolužiakmi ak nemáte v niečom jasno, áno každý vieme niečo a keď si to samy sebe
vysvetlíte tak to určite aj pochopíte.


Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba Slovak tenses Typy angličtiny pohovor v angličtine Slovenský jazyk anglické opozitá Slovak dialogue verbs with prepositions Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Motivácia vetná skladba Business English Gerundium English in use anglická výslovnosť Súdny preklad Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar Obchodná angličtina Rody v angličtine Slovak word formation Slovak sentences význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogues frázové slovesá pomôcky k učeniu sa Slovenská literatúra Doučovanie anglická konverzácia english for travelling slohové útvary Anglické frázy Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas Slovak questions Anglické frazálne slovesá Spisovná slovenčina prídavné mená Slovenská gramatika Slovak conversation prekladateľstvo slovenská gramatika anglické časy slovak for foreigners, time anglické skratky Slovak for foreigners slovak for foreigners Druhy viet rečnícky štýl angličtina pre obchod doučovanie Slovak verbs slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika výučba, doučovanie slovenská literatúra Slovak slang tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa Slovak phrases Metódy výučby Anglická gramatika Anglické prídavné mená Angličtina pre špecifické situácie Jednoduchá veta Slovak nouns Anglické slovesá angličtina pre lekárov význam slov anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, slovné spojenia učenie sa Anglické zámená metódy výučby, jazyky gramatika Slovak grammar Medical Slovak Specialized English Slovak pronunciation maturita teória literatúry English for everyday life angličtina Slovak vocabulary reparát priama metóda
Návrat na obsah