Výhody súkromného doučovania - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Výhody súkromného doučovania

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v doučovanie ·
Tags: doučovanie
Prečo si vybrať súkromné doučovanie ?     
  
 
Ak ste ešte neskúsili súkromné doučovanie jazykov alebo iných predmetov, tak po prečítaní tohto článku by ste sa mali rozhodnúť to určite vyskúšať.

 
Ø  Súkromné doučovanie šetrí váš čas, pretože učiteľ príde až k vám domov.

 
Ø  Učíte sa rýchlejšie a efektívnejšie, pretože sa vám venuje celú hodinu.

 
Ø  Môžete sa zamerať na to čo práve potrebujete a nie ste obmedzovaní skupinou, ktorá vás zdržuje.

 
Ø  Využijete viac literatúry, ktorá je dostupná, či už u vás alebo od vášho učiteľa.

 
Ø  Môžete sa so svojím učiteľom dohodnúť na zmene postupu výučby, kedykoľvek sa vám zapáči.

 
Ø  Učiteľ môže prísť vtedy keď vám to najviac vyhovuje.

 
Ø  Určujete si pravidelnosť výučby samy.

 
Ø  Ak  sa pripravujete na skúšku, tak môžete venovať len cvičeniam na túto skúšku a nemusíte čakať na ostatných ľudí, keď to pochopia.

 
Ø  Podľa potreby a času si môžete buď pridať lekciu alebo mať aj menej hodín do týždňa.

 
Ø  K učiteľovi máte bližší vzťah a čo občas pomáha pri nadviazaní dôvery a tým pádom aj k rýchlejšiemu učeniu sa.

 
Ø  Vyskúšate viacero spôsobov ako sa môžete učiť a tým pádom si aj nájsť pre seba ten najlepší.

 
Ø  Dozviete sa  o oveľa viac metódach a spôsoboch ako sa môžete učiť, čo je pre vás výhodné z časového hľadiska aj využitie vášho času.


Mesačné príspevky
Oblaky
pomôcky k učeniu sa English grammar Slovak conversation Slovak sentences Business English Anglické slovesá Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu vetná skladba Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar Slovenská literatúra Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá Spisovná slovenčina Typy angličtiny Slovak dialogue Slovak verbs Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions anglické opozitá Doučovanie metódy výučby, jazyky Anglická gramatika Súdny preklad Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť Anglické prídavné mená Slovak vocabulary Slovak phrases Medical Slovak pohovor v angličtine Angličtina pre špecifické situácie tipy ako sa učiť jazyk Motivácia anglické skratky slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov Specialized English Slovak tenses Vetná skladba anglické časy anglicko - slovenská konverzácia reparát výučba, doučovanie rečnícky štýl Metódy výučby Slovak pronunciation slovenské nárečia, slovensko Obchodná angličtina Druhy viet anglická konverzácia Slovak word formation význam slov a ich použite Slovenská gramatika Anglické frázy Slovak cases Slovak slang frázové slovesá English in use prídavné mená Slovak questions slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, gramatika Anglické zámená prekladateľstvo maturita obchodná angličtina metódy výučby priama metóda English for everyday life slovenská literatúra slovné spojenia Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod english for travelling Slovak for foreigners Jednoduchá veta anglická gramatika teória literatúry význam slov učenie sa doučovanie Slovak dialogues angličtina Gerundium Rody v angličtine slohové útvary
Návrat na obsah