Vyjadrenie budúcnosti v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Vyjadrenie budúcnosti v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika ·
Tags: budúcičasangličtina
Rozdiel medzi budúcim časom / will/ a blízkym budúcim časom / going to/

Použitie will

Sue is talking to Jane.

Let´s have a party. That´s a great idea. We will invite a lot of people.
Používame will keď sa rozhodneme robiť niečo v čase rozprávania. Rozprávač sa ešte nerozhodol.
Párty je nový nápad.

Použitie going to

Later that day, Jane meets Dave.

Sue and I have decided to have a party. We are going to have a party.
Going to používame keď sme už rozhodnutí, že urobíme niečo. Jane sa už rozhodla, že pozve veľa ľudí predtým ako sa bavila s Davom.
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba Typy angličtiny metódy výučby, jazyky Slovak cases Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie angličtina Obchodná angličtina pohovor v angličtine Slovak dialogues Slovak slang Slovak verbs metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie English in use maturita Gerundium tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba Slovak questions Jednoduchá veta význam slov a ich použite English grammar pomôcky k učeniu sa Angličtina pre špecifické situácie Angličtina pre každú situáciu Slovak sentences anglická konverzácia slovenská literatúra slovné spojenia Motivácia frázové slovesá english for travelling prídavné mená Anglické frázové slovesá Slovak conversation Medical Slovak verbs with prepositions priama metóda doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovenská gramatika Anglické prídavné mená reparát Slovak vocabulary angličtina pre lekárov Slovak tenses anglická výslovnosť prekladateľstvo Metódy výučby obchodná angličtina anglické opozitá slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka Slovak for foreigners učenie sa slovak for foreigners Slovak word formation English for everyday life Slovak dialogue Anglické slovesá Business English Slovak nouns Anglické frázy gramatika Súdny preklad Doučovanie Predminulý priebehový čas Druhy viet slovak for foreigners, time Specialized English Slovak pronunciation metódy výučby rečnícky štýl Rody v angličtine Anglická gramatika Spisovná slovenčina Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika angličtina pre obchod slohové útvary teória literatúry Slovenská literatúra Slovak grammar anglické časy Slovak phrases Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa význam slov Anglické zámená anglické skratky
Návrat na obsah